Kontakt

Profile – siedziba przedsiębiorstwa znajduję się pod następującym adresem:

al. IX Wieków Kielc 33

25-516 Kielce

tel. /fax 41 344 72 95

tel. 602 150 282

e-mail: profile-kielce@wp.pl